Siber Teknoloji Yazılım

Haberler

E-Fatura Zorunlu Oluyor!!

-İşletme maliyetlerinizi düşürür.-Doğaya katı sağlarsınız, çevre dostudur.-Kağıt maliyetinden tasarruf edersiniz.-Faturalar dijital ortamda kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.-Kağıt faturaları arşivlemek için zaman harcamanıza gerek kalmaz.-Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.-Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.-Faturaların postalama maliyetini bitirerek faturaların posta veya kargo[…]

Daha fazla oku »

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.

Hazırlanan Tebliğ taslağı ile; Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan sağlanmakta, e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, mükelleflerimizce idaremize verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere,[…]

Daha fazla oku »

Optisyenlik müesseseleri 01/01/2021 tarihinden itibaren, brüt satış hasılatına bakılmaksızın e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ….) MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümün (a) fıkrasına[…]

Daha fazla oku »

Hoşgeldiniz!

Siber İle SGK Ya E-fatura Çok Kolay

 İndirmiş olduğunuz dönem sonu pdf dosyanızı tek tuşla Siber’e aktarın ve e-fatura kesin

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN

0216 325 12 70

TİTUBB’lü Ürünleri ÜTS’ye Kayıt Etmek

 Siber’de Hazırladığımız şablon ile artık çok kolay

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN

0216 325 12 70